2012/03/10

Ráno jsem dala sušit ručníky ven, našla jsem je skoro na náměstí. Po ulici poletují odpadky, prádlo i se šňůrou, skoro i domácí mazlíčci. Není dobré procházet se pod balkony a střechami starých domů. Je krásně teplo, není vidět ani živáčka. Jen hvizd, šramot, bouchání a klepání všeho kolem nasvědčuje, že přišel Široko - teplý africký vítr. Znamená oteplení a oči plné prachu.
Jsem doma elektřina neustále vypíná. Náš vietnamský budík mi to neustále připomíná ozývající se nesnesitelnou melodií. Na náměstí zastavila pojizdná prodejna čerstvých květin, musela, stolky a židličky od baru jí přilétly do cesty. Prodavač vykřikuji :"Fiori freschi, robba bella!", slyším jej až sem. Kdo z odvážlivců vyleze ven? Dnes naše městečko usnulo s větrem.

In the morning I put out to dry towels, I found it almost on the square. After flying around the street trash and linen with a cord, nearly as well as domestic pets. It is not good to walk under the balconies and roofs of old houses. It is beautifully warm, can not see a soul. Just whistle, rattle, banging and knocking around everything suggests that came the Wide - warm African wind. Does mean warming and eyes full of dust.
I am constantly off electricity at home. Our Vietnamese alarm clock constantly reminds me that letting the unbearable melodies. On the square stop mobile shop with fresh flowers, had to, tables and chairs from the bar arrived in her path. Salesman exclaims: "Fiori freschi, robba bella!", I hear it up here. Who daredevils climb out? Today, our town fell asleep with the wind.

Žádné komentáře:

Okomentovat