2012/03/15

What is it about to buy a House in Paradise?

Well, about the same as everywhere else. Only here in Sicily you must reckon with the fact that even the Bureaucracy is driven more by family Relationships and if you do not know any influential Family, you cant do nothing. Someone may say that it is the thing about the mafia .... On the other hand, even if you have influential Friends, Paperwork stretched to a really long time.

Then you start Reconstruction and it is the same as any other home renovation centenarians anywhere in the World, the only difference is that you will wait for the Masons really long time here. Of course, they must be your Friends or be known to your Friends, or will never come. You may not repaired during the Summer, it is not working here. After repairing classic - Demolitions. Demolitions to see that the original Walls are built only of Earth, tear down, to see that the future bathroom Wall is encased in the original stone bread Oven, tear down, to see that a piece of your perimeter Wall is crashed already and pocketed in the neighbor Reconstruction, tear down, to see that the Cap will not last and it would be better to start from Scratch ...

And then you build ... build about one Day a Month, Masons have a lot of other Work - mostly political Meetings and Debates. You are building a yYar or so, if you're lucky and have a smaller House (which is just about the record, because the Buildings are usually driven by several Generations here). You are building and finally found that Mold and Moisture just never get rid of in this temperate Belt around, you build, you find that you can continue to repair whole Live, and that is because you are at the beginning made ​​the Mistake that you are not tear down the whole house and  not built a new one.

Does it have a lot of positives, of course, I should write about them next time....Jaké je to, koupit si domeček v "ráji"?
No, asi stejné jako všude jinde. Jen tady na Sicílii musíte počítat s tím, že i byrokracie se tu řídí spíše rodinnými vztahy a pokud nemáte známé v nějaké vlivné rodině, nic nenaděláte. Někdo tomu může říkat mafie.... Na druhou stranu, i když máte ty vlivné známé, papírování se protáhne na opravdu hodně dlouho.
Pak se pustíte do rekonstrukce a ta je stejná jako jakákoli jiná rekonstrukce stoletých domů kdekoli ve světě, rozdíl je jen v tom, že tady na zedníky čekáte opravdu hodně dlouho. Samozřejmě musí být vaši známí nabo známí vašich známých, jinak nepřijdou nikdy. Nesmíte opravovat přes léto, to se tu totiž nepracuje. Poté klasicky opravujete - bouráte. Bouráte, abyste zjistili, že původní stěny jsou postaveny pouze z hlíny, bouráte, abyste zjistili, že ve zdi budoucí koupelny je zazděná původní kamenná pec na chléb, bouráte, abyste zjistili, že kus vaší obvodové zdi už vyboural a přivlastnil si soused při své rekonstrukci, bouráte, abyste zjistili, že strop nevydrží a lepší by bylo začít od základů...
A pak stavíte... stavíte tak jeden den v měsíci, protoře zedníci mají spoustu jiné práce - většinou politické schůze a debaty. Stavíte tak rok, pokud máte štěstí a menší domek (což je tu stejně asi rekord, protože stavby se tu obvykle táhnou i několik generací). Stavíte, abyste nakonec zjistili, že plísní a vlhkosti se v tomto podnebném pásu asi stejně nikdy nezbavíte, stavíte, abyste zjistili, že s opravami můžete pokračovat celý život a to proto, že jste na začátku udělali tu chybu, že jste to celé nezbourali a nepostavili nanovo.
Má to tu samozřejmě i spoustu pozitiv, třeba Vám o nich napíšu někdy příště.
Pokud by měl někdo zájem podstoupit tento boj jako my, ráda pomohu....

Žádné komentáře:

Okomentovat