2014/08/04

fascinace novým materiálem...fascination with new material

Můj bratr se právě vrátil z dovolené ve skandinávii, prosila jsem jej, aby mi přivezl pár kamínků do sbírky...kromě pár žulových valounků na památku mě obdaroval touto kyticí...těším se na na novou zajímavou práci...

My brother just returned from a holiday in Scandinavia, I begged him to bring me a couple of stones for my collection ... except a couple of granite pebbles for memory, he gifted me with this bouquet ... I look forward to the new and interesting work ...
jak na Medusu...how about Medusa