2012/08/30

one and another day...

the problem of the life eight kilometers close to the sea is that sometimes it is eight kilometres far from...it means as well 56 curves (and i count just the big ones) and 500 metrer high diference ...ooooooo Sicily


2012/08/17

inspiration for today...

dream...

        During this dream, I solved the whole future of humanity, all questions of space, everything is clear, the sixth dimension and so .... Mr. scientist said, "That's possible!" Sounded convincing enough, it's all so clear to me ....

         I wake my boyfriend and I try to retell it all, and he asks me completely off the wall and innocently, "And do we have a pudding?" ....

         This is the end, everything disappears in the fog and get lost in the everyday reality, yet subconsciously know that it will continue all right ...
         Během dnešního snu jsem vyřešila celou budoucnost lidstva, všechny otázky vesmíru, vše je jasné, šestý rozměr a tak....pan vědec řekl "To je možné!", zněl dost přesvědčivě, už je mi tedy vše jasné....

         Probudím svého přítele a snažím se mu vše převyprávět a on se mě zcela bezelstně a zcestně zeptá: "A nemáme pudink?"....

         To je konec, vše opět mizí v mlze a ztrácí se v každodenní realitě, přesto ale podvědomě vím, že bude i nadále vše v pořádku...