2014/01/24

days go by...

days go by and I have no uncutted finger left on my hands, I am excited about the easy wheat yeast and our everyday fresh bread, I love these rainy days when I can say that I am not lazy, it is just because of the weather, I love the slowly mornings and sleepy evenings, when we are planning and designing our future house and life in Czech Republic...
...
jak dny plynou, už mi nezbývá jediný neobroušený prst na rukou, jsem nadšená z krásně fungujícího pšeničného kvásku a našeho každodenního čerstvého chlebu, zamilovala jsem si deštivé dny, kdy mohu říci, že nejsem lenivá, že je to jen tím počasím a miluji tato pomalá rána a ospalé večery, kdy plánujeme a vymýšlíme náš budoucí domek a život v Čechách...
2014/01/17

playing...

these days I can not get nothing serious, in my workshop I am playing still with some small stony experiments, which makes me happy and relaxed....now I wish to make the tea bowls for the whole life...
...
v tyto dny nemohu vyrobit nic seriózního, myšlenky mi stále odbíhají k mým malým experimentům a já bych nyní chtěla tvořit jen čajové mističky po celý zbytek časů.......

and a new stuff in my shop soap dispensers and dishes
...
a novinky v obchodě, lahvičky na tekuté mýdlo, mýdlové mističky...


2014/01/11

slunění....sunbath

dnes bylo na slunku 25°C
...
The sun was 25 ° C today

toto je můj úplně první domácí falafel
...
this is my very first homemade falafel

a toto je specialita, můj první klíčící jedlý kaštan, juch=)
...
 and this is the specialty, my first sprouted chestnuts=)
...