2014/04/25

today is a holiday...

dnes je v Itálii svátek a krásného slunečného odpoledního volna jsme si neužívali na pláži jen my, náramný den....
...
Today is a holiday in Italy and a we did not enjoyed alone the beautiful sunny afternoon off on the beach, a wonderful day ..
yummy day!

2014/04/22

easter and so...

dny strávené u moře jsou zkrátka ty nejužitečnější, ať už jste tam "pracovně", nebo jen pozorujete západ slunce
...
days spent at sea are simply the most useful, whether you're there "working", or just watch the sunset

u moře nejste nikdy sami
You are never alone at the sea
...
na poštu s balíčky jezdím zásadně na koloběžce, cesta je lemovaná chřestem, ostružinami, fialkami a někdy posypaná dikobrazími ostny...dnes jsem potkala velikonoční průvod
...
I love to ride on a scooter to the post office, the road is lined with asparagus, blackberries, violets and sometimes sprinkled with porcupine quills ... I met the Easter parade today

2014/04/06