2012/07/21

I do not drink Italian coffee!.... Nepiju italskou kávu!

        Although I live in Italy for over two years, I do not drink the Italian coffee as a good Italian do. It's not just about Czech Republic, you order espresso and usually get what you expect, here is what they call a cappuccino in terms of size portions, knowledgeable subscribing espresso piccolo and get a local double espresso, or coffee lungo - long. But it's not about inexperienced bartenders and waiters, coffee makers for European has just adjusted to the European style of drinking coffee and coffee machines in Italy are again adjusted for their favorite caffeinated shocks and vice versa can not make good americcano (coffee tastes burned, and coffee maker wheeze and growls when it has omitted a quantity of fluid), or anything more than short cappuccino (you can immediately forget the warm bowl of delicious cappuccino in a few giant sizes with a rich cream on the top).

          I live in a smaller town, village rather for us, but I must say town, otherwise the local are offended, they are after all the townspeople! We have a small bar, for us rather cafe with a limited range of several alcoholic beverages - beer, wine and a few aperitifs. In the bar one unpleasant bartender, opening hours as her taste, in front of the bar a few plastic tables always lined with the local pensioners playing cards with one euro, eternally quarreling and not drinking anything. Bar serves primarily for the sale of cigarettes and caffeinated injection - local coffee. So suck of strong aromatic coffee in five seconds standing, the car parked outside the door of the bar released by the motor, so that you can in ten seconds sustained the pay and continue to the next bar in other village and repeat this social event. If you are local, it is your responsibility to pay the bill for visitors from the surrounding villages. Local only drink coffee in a local bar, after all it is their city and then after all the money they spend here, even if the coffee was disgusting and always nasty service. It is your proof of honor and wealth to pay for all round just browsing around and pensioners still waiting around for to have this opportunity.

           Do not go to the bartender with anything complex, you will not have a second cappuccino froth right. Caffee latte, there's a milk colored with a spoon of coffee (Sicilians subscribing under the name Caffee latte milk and some cocoa colored as well), with the beauty of our tri-color has nothing to do. Americcano, you have to first explain exactly what you want, the easiest is to say that you want what the Germans drink when they come on holiday - that is acqua sporca in Italy - dirty water. Soluble coffee you have a problem to find even in normal shops, go to the German type of supermarket instead of.

         To enjoy a good Italian coffee, you have those little heartbreaking sips drink five or more for a day. Always in ten seconds races, be sure to loud smack! Forget the long sitting in cafes with fresh newspapers, the service will be bored all the time asking for more wishes and in most similar small towns, there are no fresh news. In the evening is more usualy to spend in the bar a little more time talking with friends who meet here every day and sip one of your favorite beverage - beer poured pints in at least two glasses, wine, bitter aperitifs, herbal liqueurs and any time of day favorite coffee.

           Maybe I am unfair and there speak of me a Turkish coffee lover right like from my mother, delicious Viennese coffee and experiments as exquisite frappé with ice cream from the berries, but the best Italian coffee from the selected compounds, i must prepare myself at home. And if you ever have a way around and you miss the smell and taste of home, you are welcome=)

      Přestože v Itálii žiju už přes dva roky, na italskou kávu jako správný Ital jsem si ještě nezvykla. Ono to není jen tak, v Čechách si objednáte espresso a dostanete většinou to co očekáváte, tedy to, čemu tady říkají cappuccino, co se týká velikosti porce, znalejší si objednají espresso piccolo a dostanete místní dvojité espresso, neboli kafe lungo - dlouhé. Není to však nezkušeností barmanů a číšníků, kávovary evropské jsou již zkrátka výrobcem seřízeny pro evropský styl pití kávy a kávovary pro Itálii jsou zas seřízené pro oblíbené kofeinové šoky a naopak zas neumí dobré americcano (káva chutná spáleně a mašinka vrčí a chrčí, když má vypustit takové množství tekutiny), nebo cokoli většího než krátké cappuccino (na lahodnou misku hřejivého cappuccina v několika obřích velikostech s bohatou pěnou okamžitě zapomeňte).

        Žiju na menším městečku, pro nás spíše vesnici, ale nesmím to místním říkat, jinak se urazí, jsou přeci měšťané! Máme tu jeden malý bar, pro nás spíše kavárnička s omezeným sortimentem několika alkoholických nápojů - piva, vína a pár aperitivů. V baru jednu nepříjemnou obsluhu, otvírací dobu jak je jí po chuti a před barem pár plastových stolečků věčně obložených místními důchodci hrajícími karty o euro, věčně se hádajícími a nekonzumujícími ani Ň. Bar slouží převážně pro prodej cigaret a kofeinových injekcí - místní kávy. Tedy srk silné aromatické kávy na stojáka v pěti sekundách se zaparkovaným autem přede dveřmi baru s puštěným motorem, tak aby se v deseti sekundách stihlo i zaplatit a pokračovat v jízdě k dalšímu baru o vesnici dál a tuto společenskou událost opakovat. Pokud jste místní, je vaší povinností zaplatit útratu za návštěvníky z vesnic okolních. Místní pijí kávu výhradně v místním baru, je to přeci jejich město a peníze tedy přeci utratí tady, i kdyby byla káva nechutná a obsluha věčně protivná. Je vaší ctí a důkazem majetnosti zaplatit rundu pro všechny právě procházející kolem a důchodce na tuto příležitost již čekající nablízku.

          Nechoďte na barmanku s ničím složitým, už druhé cappuccino nebude mít tu správnou pěnu. Caffee latte, je tu mléko obarvené lžičkou kávy (Siciliané si objednají pod názvem caffee latte i mléko obarvené trochou kakaa), s naší trojbarevnou krásou to nemá nic společného. Americcano budete muset napřed vysvětlit, co to přesně chcete, nejjednoduší je říci, že chce te to co zde pijí Němci, když přijedou na dovolenou - tedy pro Italy acqua sporca - špinavá voda. Rozpustnou kávu budete mít problém sehnat i v běžných obchůdcích, zajděte raději do supermarketu německého typu.

          Aby jste si vychutnali kávu jako správný Ital, musíte těch malých srdcervoucích doušků vypít za den pět a více. Vždy v desetisekundových závodech, nezapomeňte hlasitě mlaskat! Na dlouhé vysedávání po kavárnách s čerstvými novinami zapomeňte, obsluha se vás bude v jednom kuse znuděně ptát na další přání a ve většině podobných malých měst, čerstvé noviny neexistují. Až večer je zvykem strávit v baru o něco více času, bavit se se známými, které tu potkáváte každý den a usrkávat některý z oblíbených nápojů - třetinka piva rozlitá minimálně do dvou skleniček, víno, hořké aperitivy, bylinné likéry a v kteroukoli denní dobu oblíbenou kávu.

            Možná jsem nespravedlivá a mluví ze mě milovník pravého turka jako od maminky, lahodné vídeňské kávy a experimentů typu výtečného frappé se zmrzlinou z lesních plodů, ale nejlepší kávu z vybrané italské směsi, si připravuji sama doma. A pokud budete mít někdy cestu kolem a zasteskne se vám po vůni a chuti domova, ráda pohostím i vás=)


Žádné komentáře:

Okomentovat