2012/11/18

DIY recycled glass bowl...

v těchto dnech jsem dokončila recy mísu z nepoužívaného starého demižonu od vína, je krásná svou nedokonalostí, křehkostí řezaného skla a křehkostí jemného dekoru...

these days I finished the bowl from recycled unused old jars of wine, its imperfection is beautiful, delicate cut glass and delicate fine decor ...Výroba je snadná. Můžete takto přetvářet a recyklovat jakoukoli sklenici, lahev, vázu. Musíte ovšem mít jednu základní věc, malou ruční brusku, lze ji sehnat v každých potřebách pro kutily. Pak už jen opatrně přepůlíte demižon na víno na dvě poloviny diamantovou pilkou ze sady nástrojů. Hranu obrousíte diamantovým kolečkem a zjemníte obyčejným smirkovým papírem. Stejným strojkem můžete mísu i ozdobit dekorem, nebo jen vezměte diamantovou pilku do ruky a misku takzvaně poškrábejte, jako jsem to udělala já, vznikne tak křehký, rozechvělý motiv, který vypadá moc efektivně.

Production is easy. You can thus transform and recycle any glass, bottle, vase. However, you must have one basic thing, a small hand grinder, it can get in every DIY needs. Then just carefully cutting demijohn of wine in half, with diamond saw from the toolbox. Sand the edge with the diamond wheel and refine with ordinary sandpaper. With this grinder You can the bowl decorate, or just take a diamond saw into Your hand and of so-called scratch the bowl, as I did it there, will apear so fragile, anxious motif that looks very efficiently.
Do not be scared of cutting and decorating glass at Your home, it is not so dificult as it looks like, You just need to be careful and have a look at Your hands. Good luck=)


Žádné komentáře:

Okomentovat